صفحه اصلی گالری هفدهمین نمایشگاه نفت و گاز

ضمن تشکر و قدرداني از حضور شما در غرفه شرکت کسري ،توجه شما را به گزارش تصويري غرفه اين شرکت در نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمي 1391 جلب  مي نماييم.