صفحه اصلی گالری بیستمین نمایشگاه نفت و گاز

ضمن تشکر و قدرداني از حضور شما در غرفه شرکت کسري ،توجه شما را به گزارش تصويري غرفه اين شرکت در  بيستمين نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمي 1394 جلب  مي نماييم.