معایب و نواقص استفاده از کفپوش عایق برق به ضخامت 2 میلیمتر

همانگونه که می دانید مهم ترین دلیل استفاده از کفپوش عایق برق محافظت از جان انسان ها در برابر خطرات و سوانح برق گرفتگی می باشد. مطابق استاندارد IEC61111 کلیه کفپوش های عایق برق علاوه بر آزمون مقاومت در برابر جریان ( شامل Voltage Proof-Voltage With stand و ولتاژ نامی ) بایستی  دارای مقاومت در برایر آزمون های مقاومت مکانیکی مانند مقاومت در برابر سوراخ شدگی، مقاومت به اسید و باز و مقاومت برودتی باشد.

 

اما در مورد کفپوش عایق برق به ضخامت 2 میلیمتر که پس از پشت سر گذاشتن آزمون مقاومت الکتریکی با استفاده از بهترین مواد و تکنولوژی روز دنیا و با هدف پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز آزمون سوراخ شدگی ساخته شده است، نتایج زیر بدست آمده است:

 

 

جدول شماره 1: آزمون سوراخ شدگی کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر

Puncture Resistance (N)

مقاومت در برابر سوراخ شدگی

Speed (mm/ min)

سرعت سوزن دستگاه پانچ

No.

ردیف
 72  500  1
 69  500  2
 65  500  3
70  500  4
 70  500  5
 69  

Average

میانگین
 Min. 70  

Acceptance criteria

مقدار مجاز استاندارد

 

همانگونه که در گزارش آزمون ملاحظه می فرمایید  عدد بدست آمده در محدوده بحرانی قرار دارد لذا کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر آزمون مذکور را تحمل نمی کند  و هنگامیکه این آزمون را تحمل نکند عدد بدست آمده از آزمون مقاومت در برابر اسید  به مدت 168 ساعت و  آزمون مقاومت در برابر روغن به مراتب پایین تر از محدوده مجاز استاندارد بوده لذا کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر آزمون های گفته شده را تحمل نمی کند و در نتیجه مطابق استاندارد نیست.

 

  اما در مورد کفپوش عایق برق به ضخامت 3 میلیمتر  نتایج به شرح زیر است:

 

جدول شماره2: آزمون سوراخ شدگی کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر

Puncture Resistance (N)

مقاومت در برابر سوراخ شدگی

Speed (mm/ min)

سرعت سوزن دستگاه پانچ

No.

ردیف
 125  500  1
 129  500  2
 129  500  3
 128  

Average

میانگین
 Min. 70  

Acceptance criteria

مقدار مجاز استاندارد

مشاهده می شود کفپوش عایق برق به ضخامت 3 میلیمتر آزمون مذکور را با موفقیت پشت سر نهاد .اکنون نتایج آزمون Aging   (پیری) و مقاومت در برابر روغن را می توان بدست آورد:

 

 

جدول شماره 3: نتیجه آزمون Heat Aging به مدت 168 ساعت در دمای 70 درجه سانتیگراد

Puncture Resistance (N)

مقاومت در برابر سوراخ شدگی

Speed (mm/ min)

سرعت سوزن دستگاه پانچ

No.

ردیف
 134  500  1
 136  500  2
 133  500  3
 134  

Average

میانگین
 80  

Authorized reduction rate(%)

میزان کاهش مجاز (%)

 

 

جدول شماره 4: نتیجه آزمون پس از Aging به مدت 24 ساعت در روغن  در دمای 70 درجه سانتیگراد

 

Puncture Resistance (N)

مقاومت در برابر سوراخ شدگی
 

Speed (mm/ min)

سرعت سوزن دستگاه پانچ
 

No.

ردیف
 129  500  1
 132  500  2
 130  500  3
 131  

Average

میانگین
 50  

Authorized reduction rate(%)

میزان کاهش مجاز (%)

 

لذا مشاهده می شود برای حداقل سطح ولتاژ 380 ولت بایستی حتما از کفپوش عایق برق به ضخامت 3 میلیمتر استفاده شود.

 

آزمون-سوراخ-شدگی-شرکت-پوششهای-صنعتی-کسری
Kasra-electrical-insulating-mat