به پیشنهاد کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر نه بگویید !

همانطور که می دانیم اکثر مواد پلیمری دارای خواص مقاومت الکتریکی می باشند. در صورتیکه ما بخواهیم از این مواد مطابق استاندارد استفاده کنیم باید چهار چوب تعیین شده در استاندارد را در محصولات پلیمری پیاده سازی کنیم آن جا است که  متوجه خواهیم شد که حلقه انتخاب تنگ‌تر خواهد شد.

درخصوص محصول کفپوش عایق برق استاندارد  مرجع استاندارد IEC61111 می باشد که خیلی از افراد فقط به مقاومت الکتریکی کفپوش عایق برق توجه می نمایند در حالیکه در این استاندارد شرایط لازم برای تایید کفپوش و آزمون هایی که باید تحمل کند را کاملا بصورت شفاف مشخص نموده است که عبارت است از   آزمون تعیین سرعت اشتعال یا مقاومت در برابر شعله  (خاصیت خود خاموش شوندگی) ، مقاومت شیمیایی و مقاومت در برابر اسید و روغن و ....   .

 

با توجه به بررسی های به عمل آمده از نمونه های موجود در بازار حداقل ضخامت قابل قبول که بتواند شرایط فوق را مطابق استاندارد IEC61111  داشته باشد کفپوش عایق برق به ضخامت 3 میلیمتر می باشد. اگرچه مشاهده می شود هم چنان در بازار ایران کفپوش هایی به ضخامت 2 میلیمتر را به عنوان کفپوش عایق برق با مقاومت الکتریکی بالا پیشنهاد می دهند. 

لازم به یاد آوری است تنها مقاومت الکتریکی شرط لازم و کافی برای تایید کفپوش عایق برق برای کلاس عایقی خاصی نمی باشد.

معایبی که در کفپوش عایق برق با ضخامت 2 میلیمتر وجود دارد که می تواند امنیت جانی اپراتور را تهدید نماید  عبارتند از :

1. سایش تدریجی سطح کفپوش و کاهش ضخامت آن بطوریکه در خیلی از مراکز اداری از بین رفتن کفپوش در اثر ترافیک تردد به وضوح دیده می شود.

2. عدم توان تحمل مقاومت سوراخ شدگی اصطلاحا پانج که یکی از الزامات تایید کفپوش مطابق استاندارد می باشد.

3. متاسفانه آنچه مشاهده می شود در معرفی کفپوش 2 میلیمتر میانگین ولتاژ شکست است و نه ولتاژ نامی.

 

در نتیجه با در نظر گرفتن موارد بالا کفپوش به ضخامت 2 میلیمتر مطابق استاندارد IEC61111 عایق برق نیست.

 

آزمون سوراخ شدگی