سیستم های تاپکوت مقاوم در برابر اشعه UV

 

 

تاپکوت پلی یورتان دو جزئی، بدون رنگ

 تاپکوت پلی یورتان دو جزئی، دارای رنگ بندی