پوشش های صنعتی کسری / درباره ما / جهان‌بینی و ارزش ها

تغییر نگرش جامعه صنعتی

ما می‌خواهیم نگرش جامعه صنعتی را نسبت به مساله خوردگی سازه‌ها و نحوه مقابله با آن تغییر دهیم. 

همکاری با شرکت‌های تراز اول دنیا

ما برآنیم در راستای فروش محصولات مطلوب به مشتریان خود، با شرکت‌های طراز اول دنیا همکاری کنیم.

مسئولیت اجتماعی

ما در قبال جامعه و محیطی که در آن فعالیت داریم، مسئولیم.

تعامل سازنده با مشتریان

ما برای ارائه راهکارهای نوین و افزایش سودآوری مشتریان، ارتباط مثبت و سازنده‌ای را با آنها برقرار می‌کنیم.

خدمت جانانه به مشتریان

ما برای دستیابی به رضایت مشتریان در جهت افزایش بهره‌وری تولید تلاش می‌کنیم.

ایجاد فضای مبتنی بر اعتماد و احترام

ما با مشتریان، کارکنان و تامین‌کنندگان برمبنای اعتماد و احترام متقابل رفتار کرده و این امر را لازمه‌ی پیشبرد اهداف خود می‌دانیم.

توجه به کیفیت محصولات

ما معتقدیم ارائه محصولات باکیفیت باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. 

توجه به نیاز مشتری

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

کارایی و اثربخشی

ما می‌خواهیم نگرش جامعه صنعتی را نسبت به مساله خوردگی سازه‌ها و نحوه مقابله با آن تغییر دهیم.  

کامیاب‌سازی کارکنان

ما به رشد و شکوفایی (توسعه فردی) کارکنان همراه با توسعه کسب و کار معتقدیم.   

صداقت مطلق

صداقت اساس تعامل و ارتباط در شرکت کسری است.