ماموریت

هرجا که خوردگی شیمیایی و سایشی سازه‌‌ها را تهدید کند، ما از طریق دسترسی به محصولات و دانش فنی روز شرکت‌های معتبر اروپایی براساس استاندارد‌های جهانی و تکیه بر تجربه کارشناسان فنی و کارآزموده خود آماده‌ایم تا با ارائه‌ بهترین راهکارها و پوشش‌های ضدخوردگی، سازه‌ها را محافظت کنیم.

چشم انداز

مطمئن‌ترین شرکت در زمینه پوشش‌های ضدخوردگی در منطقه خاورمیانه تا سال 1410

 

چشم انداز و ماموریت