بیستمین نمایشگاه نفت و گاز - 1394

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 1

ضمن تشکر و قدردانی از حضور شما در غرفه شرکت کسری ،توجه شما را به گزارش تصویری غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی 1394 جلب می نماییم.

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 2

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 3

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 4

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 5

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 6

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 7

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 8

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 9

بیستمین نمایشگاه نفت و گاز 10

صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.