پوشش های صنعتی کسری / اخبار و رویدادها / ایمنی در برابر برق گرفتگی

ایمنی در برابر برق گرفتگی

 افزایش آمار برق گرفتگی در چهارماهه اول امسال

مدیر کل دفتر تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی گفت: "در سال ۹۵ در کشور ۵۹۵ تن به دلیل برق گرفتگی فوت کردند که ۵۷ تن از آنها زن و ۵۳۸ تن نیز مرد بودند . "
پریچهر خزعلی افزود: "از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال، ۲۳۴ تن به دلیل برق گرفتگی در کشور فوت کردند که از این شمار ۲۳ تن، زن بودند."
وی خاطر نشان کرد: "در چهار ماهه نخست سال گذشته ۲۲۰ تن به دلیل برق گرفتگی در کشور جان خود را از دست دادند اما امسال شاهد افزایش ۴/۶ درصدی شمار جانباختگان ناشی از برق گرفتگی بودیم."
وی تاکید کرد: "بررسیهای انجام شده در سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که اغلب این حوادث به دلیل عدم آشنایی با اصول پیشگیری از وقوع برق گرفتگی رخ می دهد."
خزعلی ادامه داد: "فیوزها، چه اتوماتیک چه غیر اتوماتیک از برق گرفتگی جلوگیری نمی‌کنند و جریان برق بسیار اندک ـ در حد ۱۰۰ میلی آمپر ـ در صورت عبور از بدن ما، می تواند با ایجاد اختلال یا از کار انداختن قلب، موجب مرگ انسان شود، در حالیکه فیوزها با جریان ده ها و حتی صدها برابر این میزان هم از کار نمی‌افتند."
وی یاد آوری کرد: "به خاطر داشته باشیم فیوزها با قطع جریان برق از وقوع خرابی در سیم کشی و آتش سوزی پیشگیری می‌کنند و نمی توانند از برق گرفتگی و مرگ ناشی از آن جلوگیری کنند."
خزعلی گفت: "از سویی سیم اتصال به زمین در پیشگیری از برق گرفتگی نقش موثری دارد وجود سیم سوم در سیم کشی منازل (سیم اتصال به زمین) بسیار مهم است و به جلوگیری از برق گرفتگی کمک می کند."
وی تاکید کرد: "برق گرفتگی در محیط های مرطوب بسیار محتمل تر از محیط های خشک است و مقاومت دست خشک انسان در مقابل برق، هزاران برابر بیشتر از پوست خیس و مرطوب است؛ لذا خشک نگهداشتن پوست دست و مراقبت جهت اجتناب از هر گونه تماس با وسایل هادی جریان برق به پیشگیری از بروز این حوادث کمک می کند و به یاد داشته باشیم در صورتی که با برق سر و کار داریم از کفش های عایق خشک استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قسمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند."