پوشش های صنعتی کسری / اخبار و رویدادها / آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات به کار رفته در آن

آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات به کار رفته در آن

آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات به کار رفته در آن


امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوند.
تابلو برق عبارت است از محفظه ای معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود.
وظایف انواع تابلوها عبارتند از :
کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرآیند صنعتی
توزیع برق بین تجهیزات
اصلاح ضریب توان
بحث ما در اینجا مربوط به تابلوهای فشار ضعیف یا همان تابلوهای LV است.
چند دسته بندی مختلف می توان برای انواع تابلو های برق پیشنهاد کرد :

 
دسته بندی اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندی به صورت زیر است:

 

1. تابلوهایی که برای کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معمولا شامل PLC ها نیز هستند.
2. تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهای AC یا DC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها،مدارهای فرمان کنتاکتوری، SOFT STRATER ها یا مدارهای راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند.
3. تابلوهای توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند.
4. تابلوهای اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهای بانک خازنی معروف هستند.
البته ممکن است چند مورد از موارد بالا در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند.

 


دسته بندی دوم را می توان بر اساس محل نصب تابلو مشخص کرد که عبارتند از: 


1- تابلوهای داخلی (indoor):  این تابلوها در فضای بسته مثل داخل کارگاه یا ساختمان مسکونی نصب می شوند.
2- تابلوهای خارجی (outdoor): که در فضای باز نصب می شود.
 
دسته بندی سوم بر اساس ایستایی تابلو است که این دسته بندی به این صورت است: 


1- تابلوی ایستاده (self standing): خود ایستا روی پایه های خود.
2- تابلوهای دیواری (wall mounted): بر روی دیوار به صورت توکار یا روی کار.
 
دسته بندی چهارم را می توان بر اساس ساختمان و شکل ظاهری تابلوها مشخص کرد:


1- تابلوهای Metal Enclosed: به صورت محفظه تمام بسته هستند که تجهیزات در آن نصب می شوند و به دونوع زیر تقسیم می شود:

metal clad (a: در این تابلو محفظه های مختلف کلید،باس بار،سر کابل و LV از هم جدا شده اند.
Compartment Type (b: در این نوع تابلو ها محفظه های مختلف از هم جدا نیستند.
2- تابلوهای کشویی: سرویس راحت تر این تابلو ها و ایمنی بالاتر آنها باعث شده در صنعت برق به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرند. این تابلو ها معمولا به دو صورت  MCC (تابلوی کنترل موتور) و تابلوی مرکز قدرت که تغذیه کننده تابلوی های MCC هستند ساخته می شوند.
 

 

منبع: شرکت نیرو نوین