پوشش های صنعتی کسری / اخبار و رویدادها / برق گرفتگی در مراسم عروسی

برق گرفتگی در مراسم عروسی!

برق جان پسر ۶ ساله را در جشن عروسی گرفت!

 جانشین پلیس پیشگیری پایتخت: "بامداد امروز  کودک ۶ ساله‌ای که تک‌فرزند خانواده بود، همراه والدینش از یکی از استان ها برای شرکت در مراسم عروسی دختر عمویش به باغ تالاری در غرب تهران آمده بود.

دقایقی به تنهایی برای راه رفتن روی پل آهنی رفت، که بر عرض آب نمای وسط باغ قرار داشت، که پایش به  قسمتی از سیم که اتصالی داشته برخورد و منجر به برق گرفتگی شد، که به داخل آب نما پرتابش کرد و در همان محل جانش را از دست داد."