لمینیت های اروپایی

شرکت کسری در زمینه‌ی پوشش های کامپوزیتی اروپایی نماینده شرکت SIGAS آلمان می‌باشد. SIGAS آلمان با طراحی و تولید این پوشش ها با پایه های رزینی متنوع از قبیل: نوالاک وینیل استر، فوران، فنول و اپوکسی و هم چنین طراحی منحصر بفرد الیاف تقویت کننده مطابق با تکنولوژی روز اروپا، محدوده گسترده ای از مقاومت های شیمیایی را ارائه می نماید؛ چراکه پوشش های پایه وینیل استری داخلی، تنها بازه محدودی از مقاومت های شیمیایی و خواص ضدخوردگی را در بر می‌گیرد. لذا پوشش های کامپوزیتی آلمانی با ارائه پایه‌های رزینی متنوع، امکان انتخاب نوع پوشش را در شرایط مختلف فرآیندی (شیمیایی، حرارتی، مکانیکی و ...) فراهم می سازد.

انواع پوشش های کامپوزیتی SIGAS آلمان