هدف اصلی از ایمنی برق

نکات مهم در انتخاب کفپوش عایق برق

هدف اصلی از ایمنی برق˛ جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناشی از برق به منظور حفظ سلامتی انسان در درجه اول و در درجه دوم تاسیسات و ساختمان می باشد.

در همین راستا از قوانین و مقررات ایمنی برق، برای دستیابی به این مهم استفاده می‌گردد، که در ابعاد فنی، در نصب و استفاده از تجهیزات الکتریکی و ماشین‌آلات بکار گرفته می‌شوند.

 لذا، با توجه به گستردگی استفاده از تجهیزات الکتریکی در فعالیت های روزمره، اجرای مقررات و دستورالعمل های ایمنی برق در همه فعالیت های جامعه ضرورت دارد.