پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق / استفاده از کفپوش عایق برق در چه نواحی الزامی میباشد؟

استفاده از کفپوش عایق برق در چه نواحی الزامی میباشد؟

 

معمولا کفپوش عایق برق شرکت کسری در نواحی پر خطر که امکان خطر برق گرفتگی است استفاده میشود مانند زیر تابلوهای برق کارخانجات و یا اتاق‌های برق که ازدستگاه‌های دژنگتور و سکسیونر استفاده میکنند. این کار باعث میشود متصدی برق کارخانه براحتی کارهای خود را بدون مشکل انجام دهد.