ابعاد فرش عایق برق:

کفپوش های عایق برق تولیدی شرکت کسری، به صورت رولی بوده و دارای عرض یک متر و ضخامت 2 الی 6 میلیمتر می باشند. طول کفپوش های عایق برق، بستگی به درخواست مشتری دارد و معمولا در طاقه های 10 متری تولید می گردد. 

Electrical Insulation