طرز کار کفپوش عایق برق شرکت پوشش های صنعتی کسری

طرز کار کفپوش عایق برق     انواع کفپوش عایق برق       ابعاد کفپوش عایق برق     ویژگیهای کفپوش های عایق     دستور العمل نصب کفپوش عایق برق


کفپوش عایق برق باید در مکان‌هایی که پرسنل بصورت ایستاده مقابل تجهیزات برق مشغول به کار هستند مورد استفاده قرار گیرد. افرادی که در معرض خطر هستند باید روی کفپوش عایق برق قرار بگیرند تا از آنها در مقابل شوک‌های الکتریکی که از طریق پا و اتصال به زمین ایجاد میشود محافظت شود.

به عبارت دیگر برق گرفتگی زمانی اتفاق می‌افتد که شخص به عنوان قسمتی از مدار الکتریکی ، جریان برق را از خود عبور دهد و هنگامی که کفپوش عایق برق در زیر پای شخص، این مدار الکتریکی را قطع می‌نماید عملاً جریان برق قادر به عبور از بدن نیست و به این ترتیب از جان انسان در برابر برق گرفتگی ، سوختگی های شدید و حتی فوت ناشی از برق گرفتگی محافظت می‌شود.