پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق / کفپوش عایق برق فشار ضعیف

کفپوش عایق برق فشار ضعیف شرکت کسری

 کفپوش عایق برق فشار ضعیف قرمز رنگ شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 17 کیلو ولت کلاس 2 عایقی بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.

کفپوش عایق برق فشار ضعیف تأیید شده توسط آزمایشگاه صنایع انرژی (ایپیل) و آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار ایران می باشد.

کفپوش عایق برق 400 ولت

کفپوش عایق برق 1000 ولت

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت

کفپوش عایق برق 17 کیلو ولت

 

طرز کار کفپوش عایق برق     انواع کفپوش عایق برق       ابعاد کفپوش عایق برق     ویژگیهای کفپوش های عایق     دستور العمل نصب کفپوش عایق برق

 

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

فشار ضعیف-1

فشار-ضعیف-2

فشار-ضعیف-3

فشار-ضعیف-4

فشار-ضعیف-5

فشار-ضعیف-6

فشار-ضعیف-7

محصولات

کفپوش عایق برق 17کیلوولت

95

کفپوش عایق برق فشار ضعیف شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 17 کیلو ولت کلاس 2 عایقی بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.
کفپوش عایق برق  400 ولت

73

کفپوش عایق برق 400 ولت (کفپوش عایق برق طوسی رنگ) شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 400 ولت می‌باشد که برای تابلوهای 400 ولت و 380 ولت مناسب است.
کفپوش عایق برق 400 ولت

11

کفپوش عایق برق 400 ولت کسری دارای تائیدیه از مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار و مطابق با استانداردهای EN61111 - IEC 61111 می باشد.
کفپوش عایق برق  1000 ولت

10

کفپوش عایق برق 1000 ولت (کفپوش عایق برق طوسی رنگ شرکت کسری) ، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 1000 ولت می باشد و کفپوش عایق برق 1000 ولت کسری با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری
کفپوش عایق برق  6.6 کیلوولت

9

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت با 3 میلی متر، مناسب جهت تابلوهای برق 6.6 کیلو ولت، جلوی تابلوهای خازن های 6.6 اطراف ترانس، اطراف ترانس utility، اطراف ترانس ارت