پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق / کفپوش عایق برق فشار ضعیف

کفپوش عایق برق فشار ضعیف شرکت کسری

 کفپوش عایق برق فشار ضعیف قرمز رنگ شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 17 کیلو ولت کلاس 2 عایقی بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.

کفپوش عایق برق فشار ضعیف تأیید شده توسط آزمایشگاه صنایع انرژی (ایپیل) و آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار ایران می باشد.

کفپوش عایق برق 400 ولت

کفپوش عایق برق 1000 ولت

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت

کفپوش عایق برق 17 کیلو ولت

 

طرز کار کفپوش عایق برق     انواع کفپوش عایق برق       ابعاد کفپوش عایق برق     ویژگیهای کفپوش های عایق     دستور العمل نصب کفپوش عایق برق

 

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

فشار ضعیف-1

فشار-ضعیف-2

فشار-ضعیف-3

فشار-ضعیف-4

فشار-ضعیف-5

فشار-ضعیف-6

فشار-ضعیف-7

محصولات

کفپوش عایق برق 17کیلوولت
کفپوش عایق برق 17کیلوولت
کفپوش عایق برق  400 ولت
کفپوش عایق برق 400 ولت
کفپوش عایق برق  400 ولت
کفپوش عایق برق 400 ولت
کفپوش عایق برق  1000 ولت
کفپوش عایق برق 1000 ولت
کفپوش عایق برق  6.6 کیلوولت
کفپوش عایق برق 6.6 کیلوولت