کفپوش عایق برق فشار ضعیف 1000 ولت

کفپوش عایق برق 1000 ولت (کفپوش عایق برق طوسی رنگ شرکت کسری) ، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 1000 ولت می باشد و محصول مذکور با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری در برابر برق گرفتگی تولید می شود. مناسب جهت تابلوهای کنترلی AVR، تابلوی کنترلی دیزل ها و تابلوی شارژ باطری.

 

 

 ابعاد فرش عایق برق :

کفپوش های عایق برق تولیدی شرکت کسری به صورت رولی بوده و دارای عرض یک متر و ضخامت 2 میلیمتر می باشد. طول کفپوش های عایق برق بستگی به درخواست مشتری دارد.


تاییدیه متالورژی رازی

1000ولت-متالورژی رازی-1

1000ولت-متالورژی رازی-2

1000ولت-متالورژی رازی-3

1000ولت-متالورژی رازی-4

1000ولت-متالورژی رازی-5

1000ولت-متالورژی رازی-6

1000ولت-متالورژی رازی-7

محصولات

کفپوش عایق برق  1000 ولت

10

کفپوش عایق برق 1000 ولت (کفپوش عایق برق طوسی رنگ شرکت کسری) ، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 1000 ولت می باشد و کفپوش عایق برق 1000 ولت کسری با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری