کفپوش عایق برق فشار متوسط Voltage Proof: 20 kv

 کفپوش عایق برق Voltage Proof: 20 kv با ضخامت 4 میلی‌متر با ولتاژ شکست میانگین تا 55 کیلو ولت به صورت رول های 10 متری با عرض 1 متر به رنگ‌های مختلف، آماده‌ی تحویل است.
 
کفپوش عایق برق Voltage Proof: 20 kv دارای استانداردهای IEC61111- IEC60243-1 -EN61111 می‌باشد.

 

کفپوش عایق برق Voltage Proof: 20 kv تأیید شده توسط آزمایشگاه صنایع انرژی (epil) و آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار ایران می باشد. 

 
نکته قابل توجه اینکه این فرش‌های عایق اپراتورها یا کارمندان قسمت نگه‌داری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی را از خطرات برق گرفتگی و شوک های الکتریکی و ... محافظت می‌نماید. 

تائیدیه صنایع انرژی Epil

گزارش-آزمون-کفپوش-به-ضخامت-4-میلی-متر-کلاس-2-عایقی-EPIL-1

گزارش-آزمون-کفپوش-به-ضخامت-4-میلی-متر-کلاس-2-عایقی-EPIL-13

گزارش-آزمون-کفپوش-به-ضخامت-4-میلی-متر-کلاس-2-عایقی-EPIL-14

گزارش-آزمون-کفپوش-به-ضخامت-4-میلی-متر-کلاس-2-عایقی-EPIL-15

گزارش-آزمون-کفپوش-به-ضخامت-4-میلی-متر-کلاس-2-عایقی-EPIL-23

تائیدیه پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو1

پژوهشگاه نیرو-2

پژوهشگاه نیرو-3

پژوهشگاه نیرو-4

پژوهشگاه نیرو-5

تائیدیه متالورژی رازی

متالورژی رازی-1

متالورژی رازی-2

متالورژی رازی-3

متالورژی رازی-4

متالورژی رازی-5

متالورژی رازی-6

محصولات

کفپوش عایق برق  Voltage Proof: 20 kv

8

کفپوش عایق برق Voltage Proof: 20 kv دارای استانداردهای IEC61111- IEC60243-1 -EN61111 می‌باشد.