پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق / ویدئوهای کفپوش عایق برق

ویدئوهای کفپوش عایق برق

آزمون ولتاژ proof

آماده سازی آزمون ولتاژ proof alternative

آزمون ولتاژ proof alternative

آزمون ولتاژWithstand

آماده سازی برای آزمون ولتاژ Proof برای کفپوش به ضخامت 6 میلیمتر

آزمون ولتاژ Proof برای کفپوش به ضخامت 6 میلیمتر

آزمون ولتاژ Proof alternative voltage proof test

شکست جریان

آزمون سوراخ شدگی Mecanical Puncture

تست عایقی دستکش کلاس ۴تا ۵۷هزارولت