پوشش های صنعتی کسری / محصولات / چسب های لاستیک به فلز کاملاک / نکات بسیار مهم در استفاده از چسبهای لاستیک به فلز

چسب های لاستیک به فلز کاملاک و نکات مهم در استفاده ی آن ها

نکات بسیار مهم در استفاده از چسبهای لاستیک به فلز کاملاک شرکت پوشش های صنعتی کسری

 

1- با توجه به این که ماهیت چسب های لاستیک به فلز کاملاک یک محلول حاوی مواد جامد و پلیمری معلق می باشد، لطفاً قبل از هر بار استفاده، چسب ها را به اندازه ای هم بزنید و مخلوط نمایید که از یکنواخت بودن و همگن بودن کل چسب کاملاً مطمئن شوید. توجه داشته باشید که مواد جامد معلق طی مدت 15 دقیقه مجدداً ته نشین خواهند شد.

2- در صورتیکه چسب های لاستیک به فلز کاملاک در سردخانه و یا در محیطهای سرد نگهداری می شوند قبل از استفاده، از گرم شدن آنها تا حد دمای 20 درجۀ سانتیگراد اطمینان حاصل نمایید.
 
3- قبل از اعمال چسب لاستیک به فلز کاملاک ضمن به کارگیری روش های مناسب آماده سازی سطح، نظیر چربی زدایی، اسید شویی، سند بلاست(ماسه سایی) و شات بلاست، رطوبت و دمای محیط و دمای سطح قطعه را مطابق دستورالعمل محصولات کنترل نمایید.

4- جهت رقیق کردن محصول، با توجه به روش اعمال چسب (توسط قلم مو ، غوطه وری یا  اسپری کردن) فقط از حلال مناسب توصیه شده در دستورالعمل و فقط به میزان مجاز استفاده نمایید.

5- جهت حصول نتیجۀ ایده آل همواره ضخامت هر لایه چسب را مطابق دستورالعمل کنترل نمایید.
 
6- مدت زمان لازم جهت خشک شدن هر لایه چسب را مطابق دستورالعمل همان محصول رعایت فرمایید.

7- همواره میزان دمای ولکانیزاسیون را مطابق دستورالعمل کنترل فرمایید.