پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق

کفپوش عایق برق - فرش عایق برق - شرکت کسری

طرز کار کفپوش عایق برق     انواع کفپوش عایق برق       ابعاد کفپوش عایق برق     ویژگیهای کفپوش های عایق     دستور العمل نصب کفپوش عایق برق

کفپوش عایق برق در ایران با نام های مختلفی رایج است:

فرش عایق ، کفپوش لاستیکی عایق ، کفپوش فشار قوی ، لاستیک زیرپایی عایق ، لاستیک ایمنی ، لاستیک زیر پایی ضد برق ، عایق ترانس ، عایق تابلو برق ، کفپوش ضد برق ، لاستیک عایق برق ، لاستیک ایمنی عایق ، کفپوش عایق الکتریکی ، کسری مت

 

شرکت کسری تولید کننده انحصاری کفپوش عایق برق با مقاومت به جریان الکتریسیته تا 36 کیلوولت کلاس 4 عایقی دارای گزارش آزمون از آزمایشگاه فشارقوی وزارت نیرو، مرکز پژوهش متالورژی رازی، دانشگاه آب و برق شهید عباسپور و آزمایشگاه مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار و آزمایشگاه صنایع انرژی (ایپیل)

 

کفپوش عایق برق فشار ضعیف

کفپوش عایق برق فشار متوسط 

کفپوش عایق برق فشار قوی

ویژگی های منحصر به فرد کفپوش عایق برق