کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت مناسب جهت تابلو های برق 6.6 کیلو ولت، جلوی تابلو های خازن های 6.6 اطراف ترانس LVSA ، اطراف ترانس utility ، اطراف ترانس ارت ، پست برق آسیاب مواد و پست برق سنگ شکن ، میل فن ، بارگیرخانه ، کولینگ تاور می باشد.
 
کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت تأیید شده از آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار ایران می باشد.

تاییدیه دانشگاه صنعت آب و برق

دانشگاه صنعت آب و برق

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو-1

پژوهشگاه نیرو-1

پژوهشگاه نیرو-2

پژوهشگاه نیرو-2

پژوهشگاه نیرو-3

پژوهشگاه نیرو-3

پژوهشگاه نیرو-4

پژوهشگاه نیرو-4

پژوهشگاه نیرو-5

پژوهشگاه نیرو-5

محصولات

کفپوش عایق برق  6.6 کیلوولت
کفپوش عایق برق 6.6 کیلوولت