کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت با ضخامت 3 میلی متر، مناسب جهت تابلوهای برق 6.6 کیلو ولت، جلوی تابلوهای خازن های 6.6 اطراف ترانس LVSA ، اطراف ترانس utility، اطراف ترانس ارت، پست برق آسیاب مواد و پست برق سنگ شکن، میل فن، بارگیرخانه، کولینگ تاور می باشد.
 
کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت تأیید شده از آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت وزارت کار ایران می باشد.

تاییدیه دانشگاه صنعت آب و برق

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو-1

پژوهشگاه نیرو-2

پژوهشگاه نیرو-3

پژوهشگاه نیرو-4

پژوهشگاه نیرو-5

محصولات

کفپوش عایق برق  6.6 کیلوولت

9

کفپوش عایق برق 6.6 کیلو ولت با 3 میلی متر، مناسب جهت تابلوهای برق 6.6 کیلو ولت، جلوی تابلوهای خازن های 6.6 اطراف ترانس، اطراف ترانس utility، اطراف ترانس ارت