رابرلاینینگ - شرکت های معتبر تولید کننده رابرلاینینگ


در گذشته علاوه بر محصولات شرکت‌های معتبر اروپایی محصولات شرکتهای آمریکایی نیز به ایران وارد می شد، اما طی سالهای اخیر صرفاً محصولات چند شرکت معتبر اروپایی به ایران وارد می شود که نام برخی از آنها و نام تجاری محصولاتشان به شرح ذیل است:

  • شرکت Steuler-KCH آلمان: این شرکت در گذشته با نامهای کرام شیمی و KCH به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین شرکتهای آلمانی تولید کننده‌ی رابرلاینینگ فعالیت می نمود و طی سالهای اخیر با شرکت Steuler  آلمان که یکی از پیشکسوتان پوششهای ضدخوردگی می باشد ادغام گردید. برخی از نام‌های تجاری محصولات رابرلاینینگ این شرکت عبارتند از: KERABUTYL  ، VULCOFERRAN ، KERAPALON ، HAWOFERRAN
 

  • شرکت GEAS-TAMBURINI ایتالیا: این شرکت در گذشته با نام  TAMBURINI به عنوان یک  شرکت معتبر و صاحب نام تولید کننده‌ی رابرلاینینگ فعالیت می نمود و طی سالهای اخیر با شرکت  GEAS RIVESTIMENTI ایتالیا که از شرکت‌های بزرگ ایتالیایی در زمینه‌ی تولید پوشش‌های ضد خوردگی می باشد، ادغام گردید. برخی از نامهای تجاری محصولات این شرکت عبارتند از: AKKOROS ، PIN UP 

  • علاوه بر شرکت‌های مذکور شرکت‌های آلمانی GBT ،HAW و K+W  هم جزو شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید و اجرای رابرلاینینگ هستند.